Ta strona używa plików cookie. Korzystając z tej strony, zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Szczegóły można znaleźć w naszej polityce prywatności.
Zamknij
Osobiste fachowe doradztwo   22 397 89 99 Pn - Pt: od 9.00 do 16.00   serwis@saxoprint.pl
Zalogowany jako  
Zgłoszenie ochrony danych przez SAXOPRINT GmbH

Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu podstawowego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich oraz innych przepisów o ochronie danych jest:
 
Adres: SAXOPRINT GmbH
Enderstrasse 92c
01277 Drezno, Niemcy
Dyrektor zarządzający: Klaus Sauer, Daniel Ackermann, Carsten Heitkamp
Wpis do rejestru handlowego: Sąd Lokalny w Dreźnie, HRB 18253
St.-Nie: 203/118/08134
Nr VAT.: PL5263223993
DE206107049
Zadzwoń: +48 (0)223 978 999
Strona główna: https://www.saxoprint.pl
E-mail: serwis@saxoprint.pl

Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Funkcję inspektora ochrony danych pełni osoba odpowiedzialna:
 
SAXOPRINT GmbH
Thomas Iberl, urzędnik ds. ochrony danych
Enderstrasse 92c
01277 Drezno, Niemcy
 
E-mail: privacy@saxoprint.com
 

Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

Zakres przetwarzania danych osobowych

Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz treści i usług. Dane osobowe to informacje, które mogą być wykorzystane do zidentyfikowania osoby, tj. informacje, które można prześledzić wstecz do osoby. Obejmuje to imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Dane te dotyczą wyłącznie osoby fizycznej, a nie prawnej (spółki). Gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych odbywa się regularnie tylko za Państwa zgodą. Wyjątek stanowią przypadki, w których nie można uzyskać uprzedniej zgody z rzeczywistych przyczyn i przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo. Pojęcie "użytkownik/użytkownik/nasz" obejmuje wszystkich klientów i odwiedzających naszą stronę internetową. Użyte terminy, takie jak "użytkownik", należy rozumieć jako neutralne pod względem płci. Jeśli w tekście jest mowa o "my" lub "nas", dotyczy to firmy SAXOPRINT GmbH.
 

Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych i podstawach prawnych

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że Twoje dane będą przetwarzane tylko wtedy, gdy dostępne będzie zezwolenie lub przepis prawny. Tzn. szczegóły:
 • przetwarzanie danych w celu świadczenia naszych usług kontraktowych (np. przetwarzanie zamówień) oraz usług online jest wymagane lub wymagane przez prawo,
 • została udzielona zgoda,
 • opiera się na naszych uzasadnionych interesach (tj. zainteresowaniu analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem oraz bezpieczeństwem naszej strony internetowej), w szczególności na pomiarze zasięgu, tworzeniu anonimowych profili do celów reklamowych i marketingowych (poprzez zbieranie danych o dostępie i korzystanie z usług zewnętrznych dostawców).
W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO, zwracamy uwagę, że
 • podstawą prawną zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 7 RODO,
 • podstawą prawną przetwarzania dla realizacji naszych usług i realizacji działań kontraktowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • podstawą prawną przetwarzania naszych zobowiązań prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • podstawą prawną przetwarzania danych w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
W przypadku gdy istotne interesy podmiotu danych lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.
 

Rejestracja w usługach uwierzytelniania przez osoby trzecie

Niektóre z naszych kampanii wymagają od użytkownika zarejestrowania się i zalogowania przy użyciu usług uwierzytelniania innych firm, o ile są one świadczone (zwanych dalej "uwierzytelnianiem innych firm"). Usługi uwierzytelniania mogą być świadczone np. przez Facebook, Twitter lub Google (zwany dalej "podmiotem uwierzytelniającym").

Warunkiem uwierzytelnienia przez osoby trzecie jest zarejestrowanie się u danego dostawcy usług uwierzytelniania i wprowadzenie wymaganych danych dostępu do formularza internetowego przeznaczonego do tego celu. Faktyczna rejestracja odbywa się bezpośrednio u odpowiedniego dostawcy uwierzytelniającego.

Podczas rejestracji otrzymujemy identyfikator użytkownika z informacją, że jesteś zalogowany pod tym identyfikatorem. Ponadto otrzymujemy tymczasowy identyfikator ("uchwyt użytkownika"), którego nie możemy już używać. To, czy otrzymamy dodatkowe informacje, zależy wyłącznie od używanego przez Ciebie uwierzytelniania przez osoby trzecie, udostępnianych przez Ciebie danych do uwierzytelnienia, a także od tego, jakie informacje udostępniłeś dostawcy usług uwierzytelniania w ustawieniach prywatności lub innych ustawieniach Twojego konta użytkownika. W zależności od dostawcy uwierzytelniania i dokonanego wyboru, mogą to być różne dane, zazwyczaj adres e-mail i nazwa użytkownika. W przypadku Facebooka jest to tak zwana "informacja publiczna", którą każdy może zobaczyć. Obejmują one imię i nazwisko, profil i zdjęcie okładki, płeć, sieci (np. szkoła lub miejsce pracy), nazwę użytkownika (adres URL Facebooka) i identyfikator użytkownika (identyfikator Facebooka).

Hasło wprowadzone w ramach uwierzytelniania przez osoby trzecie nie jest dla nas widoczne i nie jest przez nas przechowywane.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że dane przechowywane u nas mogą być automatycznie porównywane z kontem użytkownika u dostawcy uwierzytelniania, ale nie zawsze jest to możliwe lub faktycznie ma miejsce. Na przykład, jeśli Twój adres e-mail ulegnie zmianie, będziesz musiał ręcznie zmienić go na swoim koncie użytkownika.

Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz już korzystać z łącza konta użytkownika u dostawcy usług uwierzytelniania w celu uwierzytelniania przez osoby trzecie, musisz anulować to połączenie w ramach swojego konta użytkownika u dostawcy usług uwierzytelniania. Jeśli chcą Państwo usunąć swoje dane z naszej strony, muszą Państwo usunąć swoje konto z naszej strony.

Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z uwierzytelniania przez osoby trzecie zastosowanie mają zarówno warunki korzystania i zasady korzystania z danych, jak i opcje anulowania i sprzeciwu dostawców uwierzytelniania.
Tak właśnie jest w szczególności:
Twitter (https://twitter.com/tos, https://twitter.com/privacy),
Facebook (https://www.facebook.com/legal/).
 

Gromadzenie danych dotyczących dostępu

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów gromadzimy dane o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tzw. "pliki logów serwera"). Dane dostępu obejmują
 • Nazwa pobranej strony internetowej/pliku
 • Data i godzina wyszukania danych
 • objętość przesyłanych danych
 • Powiadomienie o skutecznym wyszukiwaniu danych
 • typ i wersję przeglądarki, system operacyjny urządzenia wywołującego
 • Adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzona strona)
 • Adres IP i wnioskujący dostawca
Informacje o pliku dziennika są przechowywane przez maksymalnie siedem dni ze względów bezpieczeństwa (np. w celu zbadania nadużycia lub oszustwa), a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, nie są usuwane do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu.
 

Czas usuwania i przechowywania danych

Dane osobowe osoby zainteresowanej zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko przestanie obowiązywać cel ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli zostało to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach UE, którym podlega osoba odpowiedzialna. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych standardach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.
 

Korzystanie z usług analitycznych

Korzystanie z Google Analytics

Nasza strona korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analizy Google Inc (1600 Amfiteatr Parkway Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Google Analytics używa tak zwanych "cookies". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają nam analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google Analytics obchodzi się z danymi użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.
 
Wtyczka do przeglądarki i sprzeciw wobec gromadzenia danych
Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z tej strony internetowej (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Dodatek do dezaktywacji przeglądarek Google Analytics nie uniemożliwia jednak przesyłania informacji do nas ani do innych internetowych usług analitycznych, z których możemy korzystać.
Możesz również zapobiec zbieraniu danych przez Google Analytics (Universal) klikając na poniższy link, np. jeśli nie możesz zainstalować wtyczki przeglądarki na swoim terminalu. Ustawia on cookie opt-out, który uniemożliwia przyszłe zbieranie danych podczas odwiedzania tej strony internetowej: Wyłącz Google Analytics.
 
Anonimowy zbiór adresów IP

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji "Aktywacja anonimizacji IP". Spowoduje to zmniejszenie adresu IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem danych do Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. W naszym imieniu Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika w celu tworzenia raportów o aktywności na witrynie. Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych również leży w tych celach. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://policies.google.com/?hl=en.
 

Korzystanie z Hotjar

Korzystamy z Hotjar, internetowego narzędzia analizy Hotjar Ltd (Poziom 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta). Hotjar rejestruje interakcje losowo wybranych użytkowników naszej strony internetowej w formie anonimowej. W ten sposób tworzony jest dziennik ruchów myszą i kliknięć, na przykład w celu zidentyfikowania możliwych ulepszeń na naszej stronie internetowej. Ponadto informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce, łączach przychodzących i wychodzących, pochodzeniu geograficznym oraz rozdzielczości i typie terminala wywołującego są analizowane przez Hotjar do celów statystycznych. Ponadto oferujemy możliwość pozostawienia anonimowych opinii użytkowników za pośrednictwem "puli opinii" za pośrednictwem Hotjar. Zebrane informacje nie są danymi osobowymi, są przechowywane przez Hotjar Ltd. i nie są przekazywane osobom trzecim. Dodatkowe informacje na temat funkcji i wykorzystania danych za pomocą Hotjar można znaleźć na stronie: https://www.hotjar.com/privacy. Jeśli nie chcesz analizować stron internetowych za pomocą Hotjar, możesz wyłączyć je na wszystkich stronach internetowych za pomocą Hotjar, ustawiając w swojej przeglądarce nagłówek "DoNotTrack" (rezygnacja): https://www.hotjar.com/opt-out.
 

Korzystanie z Visual Website Optimizer

Używamy Visual Website Optimizer, usługi analizy stron internetowych z Wingify (14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indie). Visual Website Optimizer służy do testowania użyteczności niektórych stron. Zmierzone dane dotyczące zachowań użytkowników są gromadzone anonimowo. Nie mamy możliwości osobistego przypisania tych anonimowych wartości pomiarowych, na przykład poprzez przypisanie adresu IP lub w inny sposób. Pliki cookie służą do uzyskiwania istotnych wyników testów, tzn. program wykorzystuje funkcję przeglądarki użytkownika do tymczasowego przechowywania informacji i uzyskiwania do nich dostępu w późniejszym czasie. Jeśli pliki cookie nie wygasną po zakończeniu sesji, są one dostępne przez maksymalnie 100 dni (więcej szczegółów na stronie: https://vwo.com/knowledge/cookies-used-by-vwo/). Ciasteczka można w każdej chwili usunąć z przeglądarki. Śledzenie (tzn. zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem z witryny) może być w każdej chwili wyłączone. Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie: https://vwo.com/opt-out/. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie https://vwo.com/terms-conditions/.
 

Korzystanie z wtyczek społecznościowych

Facebook

Używamy tzw. wtyczek społecznościowych ("wtyczek") do portalu społecznościowego Facebook, który jest obsługiwany przez Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Wtyczki są oznaczone logo Facebooka lub dodatkiem "Facebook Social Plugin" lub "Facebook Social Plugin". Przegląd wtyczek Facebooka i ich wygląd można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins?locale=en_PL.
 
Gdy użytkownik wchodzi na stronę naszej strony internetowej, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio z Facebooka do przeglądarki i integrowana z witryną.
Poprzez integrację wtyczek Facebook otrzymuje informację, że Twoja przeglądarka wywołała odpowiednią stronę naszej strony internetowej, nawet jeśli nie masz konta na Facebooku lub nie jesteś aktualnie zalogowany na Facebooku. Informacje te (w tym adres IP) są przekazywane bezpośrednio z przeglądarki do serwera Facebook w USA i tam przechowywane.

Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, Facebook może bezpośrednio powiązać Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem na Facebooku. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład poprzez kliknięcie przycisku "Podoba mi się" lub komentarz, odpowiednie informacje są również przekazywane bezpośrednio do serwera Facebook i tam przechowywane. Informacje te są również publikowane na Facebooku i wyświetlane znajomym z Facebooka.

Facebook może wykorzystywać te informacje do celów reklamowych, badania rynku i projektowania stron Facebooka z uwzględnieniem popytu. W tym celu Facebook tworzy profile użytkowników, zainteresowań i związków, np. w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej w odniesieniu do reklam wyświetlanych na Facebooku, informowania innych użytkowników Facebooka o Państwa działalności na naszej stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Facebooka.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby Facebook łączył dane zbierane za pośrednictwem naszej strony internetowej z Państwa kontem na Facebooku, muszą Państwo wylogować się z Facebooka przed następną wizytą strony internetowej i w razie potrzeby usunąć z przeglądarki wszystkie przechowywane dane (pliki cookie) z Facebooka.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie przez Facebook, a także prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności znajdują się w informacjach dotyczących ochrony danych osobowych Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter ("Przycisk Tweet")

Korzystamy z funkcji serwisu Twitter. Funkcje te zapewnia Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA). Korzystając z Twittera i funkcji "Re-Tweet", Twitter łączy konto użytkownika w Twitterze z odwiedzanymi stronami internetowymi. Jest to w szczególności ogłaszane zwolennikom użytkownika na Twitterze. Dane są również przesyłane do serwerów Twittera. Pragniemy podkreślić, że nie jesteśmy świadomi treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Twitter. Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem: https://twitter.com/privacy?lang=en .

Ustawienia prywatności na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta na stronie https://twitter.com/settings/account

Jeśli użytkownik jest członkiem Twittera i zalogował się na Twitterze, a nie chce, aby Twitter zbierał dane o użytkowniku odwiedzającym naszą stronę internetową oraz łącze do danych członkowskich przechowywanych na Twitterze, musi wylogować się z Twittera przed następną wizytą naszej strony internetowej i w razie potrzeby usunąć z przeglądarki wszystkie zapisane na Twitterze dane (pliki cookie).

Pinterest

Korzystamy z serwisu pinterest.com. Pinterest.com jest serwisem Pinterest Inc. (808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA). Zintegrowany przycisk "Pin it" na naszej stronie internetowej informuje Pinterest o wejściu na odpowiednią stronę naszej strony internetowej. Jeśli jesteś zalogowany do Pinterest, Pinterest może powiązać tę wizytę na naszej stronie z Twoim kontem Pinterest i połączyć dane. Dane przesłane przez kliknięcie przycisku "Pin it" są zapisywane przez Pinterest. Dla celów i zakresu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, a także praw i możliwości ochrony prywatności, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem o ochronie prywatności, które jest dostępne na stronie https://pinterest.com/about/privacy/

Aby Pinterest nie kojarzył wizyty w naszej witrynie z kontem Pinterest, użytkownik musi wylogować się z konta Pinterest przed następną wizytą naszej witryny i w razie potrzeby usunąć wszystkie przechowywane dane Pinterest (cookies) z przeglądarki.

Instagram

Korzystamy z serwisu Instagram. Instagram jest usługą firmy Instagram Inc (1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA). Zintegrowany przycisk "Insta" na naszej stronie internetowej informuje firmę Instagram, że odwiedzili Państwo odpowiednią stronę naszej strony internetowej. Jeśli jesteś zalogowany do Instagram, Instagram może powiązać tę wizytę na naszej stronie z twoim kontem Instagram i połączyć dane. Instagram zapisuje przesłane dane klikając przycisk "Insta". Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych oraz wyborów dotyczących praw i prywatności znajdują się w Polityce Prywatności firmy Instagram, która jest dostępna pod adresem https://help.instagram.com/155833707900388
 
Aby uniemożliwić firmie Instagram powiązanie wizyty w naszej witrynie z kontem Instagram, użytkownik musi wylogować się z konta Instagram i usunąć wszystkie dane (pliki cookie) Instagram z przeglądarki przed następną wizytą witryny firmy Instagram.

LinkedIn

Nasza strona korzysta z funkcji sieci LinkedIn (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA). Za każdym razem, gdy odwiedzasz jedną z naszych stron, która zawiera funkcje LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn zostaje poinformowany, że odwiedzasz naszą stronę internetową. Dodatkowo Twój adres IP zostanie przesłany do LinkedIn. Po kliknięciu przycisku "Rekomendacje" LinkedIn i zalogowaniu się do LinkedIn, LinkedIn może powiązać wizytę na naszej stronie z Tobą i Twoim kontem użytkownika LinkedIn. Zwracamy uwagę, że nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez LinkedIn. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Aby uniemożliwić LinkedIn powiązanie wizyty w naszej witrynie z kontem LinkedIn, należy wylogować się z konta LinkedIn przed następną wizytą naszej witryny i w razie potrzeby usunąć wszystkie przechowywane dane LinkedIn (cookies) z przeglądarki.

YouTube

Używamy wtyczek z YouTube (YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA). Jeśli odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych w wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer Youtube jest informowany, które strony odwiedzasz. Jeśli jesteś zalogowany do swojego konta na YouTube, YouTube pozwala Ci mapować swoje zachowanie podczas surfowania do Twojego profilu użytkownika YouTube. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube i w razie potrzeby usuwając z przeglądarki wszystkie zapisane dane (pliki cookie). Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności YouTube na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Tumblr

Korzystamy z przycisków usługi Tumblr (Tumblr Inc., 35 East 21st St, 10 Floor, Nowy Jork, NY 10010, USA). Przyciski te pozwalają na współdzielenie postu lub strony w Tumblr lub śledzenie nas w Tumblr. Gdy odwiedzasz jedną z naszych stron internetowych za pomocą przycisku Tumblr, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Tumblr. Nie mamy żadnego wpływu na ilość danych, które Tumblr zbiera i przesyła za pomocą tej wtyczki. Przekazywany jest adres IP użytkownika oraz adres URL odwiedzanej strony internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności firmy Tumblr na stronie https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.

Aby Tumblr nie kojarzył wizyty na naszej stronie z kontem Tumblr, musisz wylogować się z konta Tumblr przed następną wizytą naszej strony i w razie potrzeby usunąć wszystkie przechowywane dane Tumblr (cookies) z przeglądarki.
 

Uwagi, Kontakt

Możliwości kontaktu

Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami drogą mailową i/lub poprzez formularz kontaktowy. W takim przypadku informacje dostarczone przez użytkownika będą przechowywane w celu przetworzenia jego danych kontaktowych. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Nie ma również miejsca porównanie danych zgromadzonych w ten sposób z danymi, które mogą być gromadzone przez inne składniki naszej witryny.
 

Biuletyn informacyjny

Opis i zakres przetwarzania danych

Z poniższymi informacjami informujemy Państwa o treści naszego newslettera, jak również o procedurze rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej oraz o Państwa prawie sprzeciwu. Zapisując się do naszego newslettera zgadzasz się na odbiór i opisane procedury.
 
Treść biuletynu informacyjnego


Newslettery, e-maile i inne elektroniczne powiadomienia zawierające informacje reklamowe (zwane dalej "newsletterami") będziemy wysyłać wyłącznie za zgodą odbiorców lub za zgodą prawną. Jeżeli treść biuletynu jest szczegółowo opisana w ramach rejestracji, to decyduje o tym zgoda użytkownika.
 
Ponadto, nasze biuletyny zawierają informacje o nowych ofertach, aktualnych promocjach i nowościach w SAXOPRINT GmbH.
 
Dwukierunkowe włączanie i rejestracja

Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w tzw. procedurze podwójnej akceptacji: Oznacza to, że po rejestracji otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł zalogować się za pomocą innych adresów e-mail. Zapisy na newsletter są rejestrowane, aby móc udowodnić, że proces rejestracji jest zgodny z wymogami prawnymi. Obejmuje to również oszczędność czasu rejestracji i potwierdzenia.
 
Dostawca usług wysyłania poczty elektronicznej ("dostawca usług wysyłkowych")

Newsletter jest wysyłany przez Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Platz 34, 10243 Berlin (dalej zwany "dostawcą usług spedycyjnych") na podstawie naszego uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przepisy o ochronie danych osobowych obowiązujące u dostawcy usług spedycyjnych znajdują się pod adresem: https://www.emarsys.com/de/privacy-policy/.

Dostawca usług spedycyjnych posiada certyfikat zgodności z Umową o Ochronie Prywatności Tarczy i w związku z tym oferuje gwarancję zgodności z europejskim poziomem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active).
Ponadto dostawca usług spedycyjnych może wykorzystywać te dane w formie pseudonimowej, tzn. bez przydzielania ich użytkownikowi, w celu optymalizacji lub poprawy własnych usług, np. w celu optymalizacji technicznej wysyłania i prezentacji biuletynu lub w celach statystycznych w celu ustalenia, z których krajów pochodzą odbiorcy. Jednakże, usługa wysyłkowa nie wykorzystuje danych naszych odbiorców biuletynu do ich zapisywania lub przekazywania osobom trzecim.
 
dane rejestracyjne

Aby zapisać się do newslettera, wystarczy podać swój adres e-mail, imię i nazwisko oraz typ klienta, aby osobiście się z Tobą skontaktować i dostosować treść newslettera.
 
Badania i analizy statystyczne

web-beacon" lub "web bug", czyli plik w rozmiarze pikseli, który jest pobierany z naszego serwera po otwarciu biuletynu. W ramach tego wyszukiwania początkowo zbierane są informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie użytkownika, a także jego adresie IP i czasie pobierania. Informacje te są wykorzystywane do technicznej poprawy usług w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe i ich odczytywanie w oparciu o ich lokalizację (którą można określić za pomocą adresu IP) lub czasy dostępu. Badania statystyczne obejmują również określenie, czy biuletyny są otwierane, kiedy są otwierane i które linki są klikane. Informacje te mogą być przypisane do poszczególnych odbiorców newslettera z przyczyn technicznych, ale nie staramy się monitorować poszczególnych użytkowników. Oceny służą raczej rozpoznaniu nawyków czytelniczych naszych użytkowników i dostosowaniu do nich treści lub wysyłaniu różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.
 
Badania i analizy statystyczne oraz rejestracja procedury składania wniosków prowadzone są w oparciu o nasze uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jesteśmy zainteresowani korzystaniem z przyjaznego dla użytkownika i bezpiecznego systemu biuletynu, który służy zarówno naszym interesom biznesowym, jak i oczekiwaniom użytkowników.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych po zarejestrowaniu się do newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.

Cel przetwarzania danych

Zbiór adresu e-mail użytkownika służy do wysyłania newslettera.
Gromadzenie innych danych osobowych w ramach procesu rejestracji służy zapobieganiu niewłaściwemu korzystaniu z usług lub adresu e-mail.

Czas składowania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Adres e-mail użytkownika będzie zatem przechowywany tak długo, jak długo trwa subskrypcja biuletynu.
Pozostałe dane osobowe zgromadzone podczas rejestracji są z reguły usuwane po upływie siedmiu dni.

Możliwość sprzeciwu i eliminacji

Subskrypcja newslettera może zostać w każdej chwili anulowana przez danego użytkownika. W tym celu w każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link. Jeśli zapisałeś się tylko na newsletter i anulowałeś subskrypcję, Twoje dane osobowe zostaną w tym zakresie usunięte.
 

Konkursy, kampanie i wydarzenia

Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w jednej z naszych promocji, poprosimy Cię o podanie swojego imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail, numeru telefonu i/lub adresu pocztowego, aby upewnić się, że każdy uczestnik bierze udział tylko raz i poinformować Cię o postępach promocji. W związku z organizacją konkursów lub innych imprez, niezbędne dane osobowe uczestników będą również przekazywane uczestniczącym współorganizatorom, partnerom i sponsorom oraz mediom. Szczegółowe informacje na temat partnerów znajdują się w opisach poszczególnych kampanii. Wykorzystanie danych ogranicza się wyłącznie do celu danego działania. Zebrane dane osobowe nie będą łączone z innymi źródłami danych. Po zakończeniu danej akcji, zgromadzone dane zostaną usunięte. Wszelkie inne postanowienia wymagają Państwa wyraźnej zgody.

Reklama i ukierunkowanie online

Google Dynamic Remarketing

Korzystamy z funkcji dynamicznego remarketingu usługi Google "Google AdWords" (Google Inc., 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Technologia ta pozwala nam na automatyczne umieszczenie wygenerowanej reklamy ukierunkowanej na grupę docelową po Państwa wizycie na naszej stronie internetowej. Reklamy oparte są na produktach i usługach, które kliknąłeś ostatnio odwiedzając naszą stronę internetową.
 
Google używa plików cookie do tworzenia reklam opartych na odsetkach. Google zazwyczaj zapisuje takie informacje, jak Państwa zapytanie internetowe, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zapytania. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do przypisania przeglądarki internetowej do konkretnego komputera. Nie mogą one służyć do identyfikacji osoby.

Jeśli użytkownicy nie życzą sobie otrzymywać reklam od Google, reklamy mogą zostać wyłączone za pomocą preferencji reklamowych Google (https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated?hl=pl).
 

DoubleClick, reklamy Google i śledzenie konwersji Google

Aby zwrócić Państwa uwagę na nasze produkty, umieszczamy dla Państwa reklamy i korzystamy z usługi Google "Google Conversion Tracking" (Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Reklamy te pojawiają się po wyszukaniu na stronach internetowych Google Network. Mamy możliwość łączenia naszych reklam z pewnymi wyszukiwanymi słowami.

Po kliknięciu na reklamę, DoubleClick (DoubleClick jest znakiem towarowym amerykańskiej firmy Google LLC) umieszcza plik cookie na Twoim komputerze. Pliki cookie umożliwiają nam wyświetlanie reklam na podstawie poprzednich wizyt użytkownika.
 
Korzystanie z plików cookie DoubleClick ("reflektory") pozwala Google i jej podmiotom partnerskim jedynie na wyświetlanie reklam na podstawie poprzednich wizyt na naszej lub innych stronach internetowych. Informacje generowane przez ciasteczka są przekazywane przez Google do serwera w USA w celu analizy i tam przechowywane. Przekazywanie danych przez Google osobom trzecim odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub w ramach przetwarzania danych zamówienia. Google w żadnym wypadku nie będzie dopasowywać danych użytkownika do innych danych gromadzonych przez Google.

Pliki cookie DoubleClick pomagają Google i my jako klienci otrzymujemy informacje, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na naszą stronę internetową. Uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane wyłącznie do oceny statystycznej w celu optymalizacji reklam. Nie otrzymujemy żadnych informacji umożliwiających identyfikację osób odwiedzających. Statystyki Google obejmują całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na jedną z naszych reklam oraz, w stosownych przypadkach, czy zostali przekierowani na stronę naszej strony internetowej z tagiem konwersji (identyfikator strony na np. transakcja zakupu jest zakończona). Na podstawie tych statystyk możemy śledzić, które wyszukiwane terminy były szczególnie często klikane na nasze ogłoszenie, a które reklamy prowadziły do działania użytkownika.
Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google: http://www.google.de/policies/technologies/ads/.

Jeśli nie chcesz tego robić, możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie wymaganych dla tych technologii, np. poprzez ustawienia przeglądarki. W takim przypadku Twoja wizyta nie jest uwzględniana w statystykach użytkowników. Można to zmienić za pomocą ustawień reklam Google (https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated?hl=en) i wyłączyć reklamy oparte na odsetkach.

Używanie funkcji ponownego targetowania na Facebooku

Korzystamy z technologii przekierowywania "Website Custom Audience" sieci społecznościowej Facebook, która jest obsługiwana przez Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94394, USA ("Facebook") i umożliwia nam wyświetlanie odpowiednich reklam i ofert dla użytkowników naszej strony internetowej, którzy są już zainteresowani naszą stroną internetową i są członkami Facebook, również na Facebooku poprzez Facebook Ad Network.

Do obsługi takich reklam, mamy włączone Facebook retargeting pixel na naszej stronie internetowej, która umożliwia Facebookowi śledzenie naszych użytkowników jako odwiedzających naszą stronę internetową przy użyciu pseudonimu i do korzystania z tych danych dla naszej reklamy służącej na Facebooku. Dane osobowe nie są gromadzone ani przechowywane. Użytkowników nie można zidentyfikować na Facebooku. Facebook nie łączy danych zebranych za pośrednictwem piksela z danymi użytkownika przechowywanymi na Facebooku. Więcej informacji na temat ochrony danych i opcji ustawień można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/settings/?tab=ads oraz https://www.facebook.com/about/privacy. Użytkownicy mogą sprzeciwić się korzystaniu z Serwisu Facebook niestandardowych odbiorców pod adresem https://www.facebook.com/settings/?tab=ad.

Reklamy Microsoft Bing Ads

Nasza witryna korzysta ze śledzenia konwersji z firmy Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Reklamy Microsoft Bing będą umieszczać ciasteczka na Twoim komputerze, jeśli wejdziesz na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Microsoft Bing. Microsoft Bing i widzimy w ten sposób, że ktoś kliknął na reklamę, został przekierowany na naszą stronę internetową i osiągnął wcześniej zdefiniowaną stronę docelową (strona konwersji). Widzimy tylko całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę Bing i zostali przekierowani na stronę konwersji. Żadne dane osobowe dotyczące tożsamości użytkownika nie zostaną ujawnione. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w procesie śledzenia, mogą Państwo również zrezygnować z ustawienia wymaganego w tym celu pliku cookie - na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które generalnie dezaktywuje automatyczne ustawienie plików cookie. Więcej informacji na temat ochrony danych i plików cookie stosowanych w Microsoft Bing można znaleźć na stronie internetowej firmy Microsoft: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Narzędzie dezaktywacji dla osób trzecich do celów reklamy online

Za pomocą dezaktywacji inicjatywy reklamowej sieci (NAI - http://www.networkadvertising.org/choices/) i EDAA (European Interactive Digital Advertising Alliance - http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/) można dezaktywować stosowanie plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że nie mamy żadnego wpływu na kompletność dezaktywacji ciasteczek osób trzecich tych darmowych usług.
 

Integracja usług i treści świadczonych przez strony trzecie

W ramach oferty online SAXOPRINT może zdarzyć się, że treści osób trzecich, np. w postaci filmów na YouTube, materiałów mapowych Google Maps, kanałów RSS czy grafik z innych platform, są zintegrowane. Możliwe, że dostawcy tych treści mogą odebrać adres IP użytkownika, ponieważ nie mogą wysłać treści do przeglądarki danego użytkownika bez adresu IP. W takim przypadku adres IP musi być wyświetlany w celu wyświetlenia zawartości stron trzecich. SAXOPRINT dba o to, aby korzystać tylko z tych treści, dla których adres IP jest używany tylko i wyłącznie w celu jego dostarczenia. Jednakże SAXOPRINT nie ma na to wpływu, jeśli adres IP dla treści osób trzecich jest przechowywany przez odpowiedniego dostawcę, np. w celach statystycznych. O ile SAXOPRINT posiada informacje na ten temat, użytkownicy zostaną o tym poinformowani.
 

integralność danych

Chronimy naszą stronę internetową i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub dystrybucją danych osobowych przez osoby nieupoważnione. Dostęp do konta klienta jest możliwy tylko po wpisaniu osobistego hasła. Zawsze należy zachować poufność informacji dostępowych i zamknąć okno przeglądarki po zakończeniu komunikacji z nami, zwłaszcza jeśli komputer jest udostępniany innym osobom (https://www.saxoprint.pl/bezpieczenstwo).
 

Odnośniki (hiperłącza) do stron internetowych osób trzecich

Nasza oferta internetowa zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. W związku z tym nie możemy ponosić odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze ich właściciel lub użytkownik. W momencie umieszczania linków na stronach, do których prowadzą linki, sprawdzono, czy nie doszło do naruszenia prawa. Niezgodne z prawem treści nie były rozpoznawalne w momencie tworzenia odnośników. Stałe monitorowanie treści stron, do których prowadzą linki, jest jednak nieuzasadnione bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, usuniemy takie linki natychmiast.

Nasza strona może zawierać współpracę z różnymi usługodawcami. Nasza strona internetowa umożliwia naszym użytkownikom dostęp do stron ofertowych z ofertami i usługami firm partnerskich w indywidualnych przypadkach. Użytkownicy strony internetowej mogą wejść w stosunek umowny z odpowiednim dostawcą usług, korzystając z usług dostawcy usług, do których mają zastosowanie odpowiednie warunki umowne dostawcy usług. Odpowiedzialność prawna i merytoryczna SAXOPRINT za usługi oferowane na stronach ofertowych firm partnerskich spoczywa wyłącznie na odpowiednich firmach partnerskich, których treść jest przywoływana za pośrednictwem naszej strony internetowej. W przypadku korzystania z usług usługodawcy, stosunki umowne nawiązywane są wyłącznie z odpowiednią firmą partnerską i użytkownikiem, zgodnie z warunkami mającymi zastosowanie do tego stosunku umownego. Należy to zaznaczyć na odpowiedniej stronie internetowej lub w Warunkach Użytkowania lub Politykach Prywatności. SAXOPRINT nie ma żadnej kontroli nad zawartością lub działaniem stron osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte na tych stronach.
Podobnie, SAXOPRINT nie ponosi odpowiedzialności za realizację zamówień lub usług zamówionych za pośrednictwem takiej strony internetowej, jak również nie odpowiada za wytyczne dotyczące ochrony danych ("Polityka Prywatności") tych stron internetowych oraz danych, które są tam wyraźnie lub automatycznie gromadzone.

W przypadku trudności lub innych problemów związanych z witrynami osób trzecich, prosimy o bezpośredni kontakt z tymi osobami trzecimi, a nie z SAXOPRINT.
 

Świadczenie usług na stronie internetowej

Strona internetowa w ogólności

Opis i zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera dzwoniącego. Zbierane są następujące dane:

(1) Informacje o typie i wersji używanej przeglądarki,
(2) System operacyjny użytkownika,
(3) Adres IP użytkownika,
(4) Data i godzina dostępu,
(5) Witryny, z których system użytkownika dociera do naszej strony internetowej,
(6) Witryny, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej witryny internetowej.

Dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych oraz tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby strona mogła być dostarczona do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany przez cały czas trwania sesji.
 
Dane są przechowywane w plikach dziennika w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto dane te służą nam do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie dokonuje się oceny danych do celów marketingowych.

Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO również leży w tych celach.

Czas składowania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone.
W przypadku gromadzenia danych na potrzeby udostępniania strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu danej sesji.
Jeżeli dane są przechowywane w plikach dziennika, ma to miejsce najpóźniej po siedmiu dniach. Dalsze zapisywanie odbywa się wyłącznie poprzez usunięcie lub zmianę adresów IP użytkowników, tak aby przyporządkowanie przeglądarki wywołującej nie było już możliwe.

Możliwość sprzeciwu i eliminacji

Zbieranie danych do udostępniania strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości zgłoszenia sprzeciwu.
 

Używanie plików cookie na stronie internetowej

Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona korzysta z plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza stronę internetową, plik cookie może być zapisywany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków umożliwiający jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym wywołaniu strony internetowej.
Używamy plików cookie, aby uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony wymagają, aby dzwoniąca przeglądarka mogła być zidentyfikowana nawet po zmianie strony.
Następujące dane są zapisywane w plikach cookie i przesyłane do nas za każdym razem, gdy strona jest dostępna:

(1) Ustawienia języka,
(2) Informacje o sesji, np. produkty w koszyku,
(3) Informacje dotyczące logowania.

Na naszej stronie internetowej stosujemy również pliki cookie, które umożliwiają analizę zachowań internautów.
 
W ten sposób można ustalić następujące dane:

(1) Wprowadzone wyszukiwane pojęcia,
(2) Częstotliwość odsłon,
(3) Korzystanie z funkcji strony internetowej,
(4) Rodzaj zastosowania (typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, prędkość, język).

Zebrane w ten sposób dane użytkownika są oznaczone pseudonimem za pomocą technicznych środków ostrożności. W związku z tym nie jest już możliwe przypisanie danych do użytkownika dzwoniącego. Dane te nie będą przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkowników.
Podczas odwiedzania naszej strony internetowej banner informacyjny informuje o wykorzystaniu plików cookie do celów analitycznych i odsyła do niniejszego oświadczenia o ochronie danych. W tym kontekście istnieje również informacja o tym, w jaki sposób można zapobiec zapisywaniu plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Cel przetwarzania danych

Celem stosowania plików cookie niezbędnych z technicznego punktu widzenia jest uproszczenie korzystania z witryn dla użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez cookies. W tym celu konieczne jest rozpoznawanie przeglądarki nawet po zmianie strony.
Potrzebujemy plików cookie dla następujących aplikacji:

(1) Ustawienia języka,
(2) Informacje o sesji, np. produkty w koszyku,
(3) Informacje dotyczące logowania.

Dane użytkownika gromadzone przez technicznie niezbędne pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkownika.

Pliki cookie do analizy są wykorzystywane do poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Poprzez analizę plików cookie dowiadujemy się, jak strona jest używana i w ten sposób możemy stale optymalizować naszą ofertę.
Dalsze informacje można również znaleźć w rozdziale "Korzystanie z usług analitycznych". W tym celu, naszym uzasadnionym interesem jest również przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Czas składowania, możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia produktu

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane na naszą stronę internetową. Dlatego też użytkownik ma pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. Jeśli pliki cookie są dezaktywowane dla naszej strony internetowej, może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej.
 

Integracja usług i treści świadczonych przez strony trzecie

W ramach naszej oferty online korzystamy z treści lub ofert usług osób trzecich w oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu zintegrowania ich treści i usług, np. filmów wideo lub czcionek (zwanych dalej "treścią"). Zakłada to zawsze, że zewnętrzni dostawcy tych treści odbierają adres IP użytkownika, ponieważ nie byliby w stanie wysłać treści do swojej przeglądarki bez adresu IP. Do wyświetlenia tej zawartości wymagany jest zatem adres IP. Staramy się używać tylko tych treści, których odpowiedni dostawcy używają adresu IP tylko w celu dostarczenia treści.

Tagi pikselowe" (niewidoczna grafika, znana również jako "web beacons", "web beacons") mogą być również wykorzystywane przez innych dostawców do celów statystycznych lub marketingowych. Znaczniki pikselowe" mogą być używane do analizy informacji takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Informacje pseudonimowe mogą być przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą zawierać informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron odsyłających, czasu odwiedzin i inne informacje dotyczące korzystania z naszej oferty online, jak również mogą być powiązane z takimi informacjami z innych źródeł.

Dalsze informacje można również znaleźć w rozdziałach "Korzystanie z usług analitycznych" i "Reklama i ukierunkowanie online".
 

Dostawcy płatności elektronicznych ("e-płatność")

Paypal

W przypadku płatności za pośrednictwem PayPal, karty kredytowej za pośrednictwem PayPal, polecenia zapłaty za pośrednictwem PayPal lub - jeśli jest to oferowane - "zakupu na konto" lub "płatności w ratach" za pośrednictwem PayPal, przekazujemy dane dotyczące płatności PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwany dalej "PayPal"). Przekazanie następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji płatności.

PayPal zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli kredytowej dla metod płatności kartą kredytową za pośrednictwem PayPal, polecenia zapłaty za pośrednictwem PayPal lub - jeśli jest to oferowane - "zakup na konto" lub "płatność w ratach" za pośrednictwem PayPal. W tym celu Państwa dane dotyczące płatności mogą zostać przekazane agencjom kredytowym na podstawie uzasadnionego interesu PayPal w określeniu Państwa wypłacalności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. PayPal wykorzystuje wynik oceny kredytowej w odniesieniu do statystycznego prawdopodobieństwa nie dokonania płatności w celu podjęcia decyzji o rezerwie odpowiedniej metody płatności. Raport kredytowy może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. wartości punktowe). Jeżeli wartości punktowe są zawarte w wynikach raportu zaliczenia, są one oparte na naukowo uznanej procedurze matematycznostatystycznej. Obliczanie wartości punktowych obejmuje między innymi dane adresowe. Więcej informacji na temat prawa ochrony danych, w tym na temat agencji kredytowych, można znaleźć w oświadczeniu PayPal o ochronie danych osobowych: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

W każdej chwili możesz sprzeciwić się temu przetwarzaniu swoich danych, wysyłając wiadomość do serwisu PayPal. PayPal może jednak nadal mieć prawo do przetwarzania danych osobowych, jeśli jest to konieczne do realizacji płatności wynikających z umowy.
 
Klarna

W przypadku wybrania metody płatności "IMMEDIATE" płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy (zwanego dalej "IMMEDIATELY"), któremu przekażemy informacje podane podczas procesu zamówienia wraz z informacjami o zamówieniu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. SOFORT GmbH jest częścią Grupy Klarna (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Sztokholm, Szwecja). Twoje dane zostaną przekazane tylko w celu przetwarzania płatności przez dostawcę usług płatniczych IMMEDIATELY i tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne. Więcej informacji na temat polityki prywatności IMMEDIATELY można znaleźć na stronie https://www.klarna.com/sofort/datenschutz
 
karta kredytowa

Płatności kartami kredytowymi są przetwarzane przez dostawcę usług płatniczych Ingenico Payment Services GmbH (zwanego dalej "Ingenico"), jednego z wiodących europejskich dostawców usług płatniczych. Twoje dane dotyczące płatności są przesyłane do serwera Ingenico przez bezpieczne połączenie https. Ingenico jest certyfikowany zgodnie z Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), międzynarodowym standardem bezpieczeństwa dla płatności kartami kredytowymi w Internecie. Szczegółowe oświadczenie o ochronie danych osobowych można uzyskać podczas procesu płatności klikając na oświadczenie o ochronie danych osobowych na stronie internetowej Ingenico.

Znak Jakości Trusted Shops

Na naszej stronie internetowej Trusted Shops Trustbadge umieszcza znak jakości Trusted Shops oraz wszelkie zebrane oceny, a także oferuje produkty Trusted Shops kupującym po złożeniu zamówienia.

Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w optymalnym marketingu naszej oferty, który dominuje w kontekście równoważenia interesów. Trustbadge i reklamowane w nim usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy.
Przy wywołaniu identyfikatora Trusted Shops serwer internetowy Trusted Shops automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który zawiera np. adres IP, datę i godzinę połączenia, przesyłaną ilość danych oraz wnioskującego dostawcę (dane dostępu) i dokumentuje połączenie. Te dane dostępu nie są analizowane i są automatycznie nadpisywane najpóźniej siedem dni po zakończeniu wizyty na stronie.

Dalsze dane osobowe zostaną przekazane Trusted Shops tylko wtedy, gdy użytkownik zdecyduje się na korzystanie z produktów Trusted Shops po złożeniu zamówienia lub już zarejestrował się w Trusted Shops w celu korzystania z nich. W takim przypadku obowiązuje umowa pomiędzy użytkownikiem a Trusted Shops.
 

Wniosek

Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość zapytania o wycenę naszych produktów poprzez podanie danych osobowych. Dane są wprowadzane do maski wprowadzania i przesyłane do nas oraz zapisywane. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim.
W trakcie procesu ofertowego zbierane są następujące dane:

(1) Tytuł,
(2) Adres,
(3) Numery telefonów / adresy poczty elektronicznej,
(4) Imię / Nazwisko,
(5) Przypisanie do kategorii klientów (klient biznesowy/klient prywatny itp.).

Podczas rejestracji przechowywane są również następujące dane:

(1) Data i godzina przygotowania oferty,
(2) Niepowtarzalne oznaczenie oferty.

W ramach procesu ofertowego uzyskiwana jest zgoda na przetwarzanie tych danych.

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe zbierane są w celu skontaktowania się (e-mailem, telefonicznie lub listownie) z zapytaniem ofertowym.

Ponadto można bezpośrednio skorzystać z odpowiedniej oferty za pomocą wyraźnego linku.

Czas składowania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone.

Dzieje się tak w przypadku, gdy dane nie są już potrzebne do sporządzenia oferty na potrzeby środków przedumownych. Nawet po zawarciu umowy może zaistnieć potrzeba przechowywania danych osobowych partnera umowy w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych.

Możliwość sprzeciwu i eliminacji

Jeżeli dane są wymagane do wykonania umowy lub do wykonania środków przedumownych, przedwczesne usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy nie ma zobowiązań umownych lub ustawowych stanowiących inaczej.
 

Zapisy

Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Dane są wprowadzane do maski wprowadzania i przesyłane do nas oraz zapisywane. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Podczas procesu rejestracji gromadzone są następujące dane:

(1) Tytuł,
(2) Adres,
(3) Nazwa użytkownika / nazwa loginu,
(4) Zgoda na działania reklamowe,
(5) Data urodzenia,
(6) Numery telefonów / adresy poczty elektronicznej,
(7) Imię / Nazwisko,
(8) Przypisanie do kategorii klientów (klient biznesowy/klient prywatny itp.).

Podczas rejestracji przechowywane są również następujące dane:

(1) Data i godzina rejestracji,
(2) Numer klienta.

W trakcie procesu rejestracji uzyskiwana jest zgoda na przetwarzanie tych danych. 

Cel przetwarzania danych

Rejestracja jest wymagana do wypełnienia umowy z Państwem lub do przeprowadzenia czynności przedkontraktowych.

Dane osobowe są gromadzone w celu realizacji umowy (sprzedaż/produkcja/ wysyłka) produktów drukowanych (powiązanych).

Czas składowania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone.

Ma to miejsce w przypadku danych zgromadzonych w trakcie procesu rejestracji w celu wykonania umowy lub zastosowania środków przedumownych, gdy dane te nie są już wymagane do wykonania umowy. Nawet po zawarciu umowy może okazać się konieczne przechowywanie danych osobowych partnera umowy w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych.

Możliwość sprzeciwu i eliminacji

W każdej chwili możesz anulować rejestrację. Zapisane dane można w każdej chwili zmienić.

Jeżeli dane są wymagane do wykonania umowy lub do wykonania środków przedumownych, przedwczesne usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy nie ma zobowiązań umownych lub ustawowych stanowiących inaczej.
 

Zamawianie i płatność

Opis i zakres przetwarzania danych

W trakcie realizacji zamówienia, oprócz rejestracji, gromadzone są następujące dane:

(1) Adresy dostawy,
(2) Dane dotyczące płatności, jeżeli są wymagane (np. upoważnienie do płatności SEPA),
(3) Dane specyficzne dla klienta/wejściowe (wgrywanie danych do druku).

Przy zamawianiu przechowywane są również następujące dane:

(1) Data i godzina złożenia zamówienia,
(2) Numer zamówienia/numer zamówienia/numer koszyka,
(3) W razie potrzeby przeprowadza się ocenę kredytową - zob. również rozdział "Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie".

W ramach procesu zamówienia uzyskiwana jest zgoda użytkownika na przetwarzanie tych danych.

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe są gromadzone w celu realizacji umowy.

Czas składowania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone.

Tak jest w przypadku danych zbieranych w trakcie realizacji zamówienia w celu realizacji umowy, gdy dane te nie są już potrzebne do realizacji zamówienia. Nawet po zawarciu umowy może okazać się konieczne przechowywanie danych osobowych partnera umowy w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych.

Możliwość sprzeciwu i eliminacji

Jeżeli dane są wymagane do wykonania umowy lub do wykonania środków przedumownych, przedwczesne usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy nie ma zobowiązań umownych lub ustawowych stanowiących inaczej.
 

Formularz kontaktowy i kontakt mailowy

Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli skorzystasz z tej opcji, dane wprowadzone w masce wejściowej zostaną nam przesłane i zapisane. Dane te są:
(1) Tytuł,
(2) Numery telefonów / adresy poczty elektronicznej,
(3) Imię / Nazwisko,
(4) Numer zlecenia / klienta (opcjonalny, jeśli jest dostępny).

W momencie wysłania wiadomości przechowywane są również następujące dane:

(1) Data i godzina.

Uzyskano Państwa zgodę na przetwarzanie danych w ramach procesu wysyłania i odsyła się do niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Alternatywnie, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem podanego przez nas adresu e-mail. W takim przypadku przechowywane będą dane osobowe użytkownika przesłane pocztą elektroniczną.

W tym kontekście dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania rozmowy.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania e-maila jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli kontakt e-mail ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam tylko do przetwarzania nawiązania kontaktu. W przypadku kontaktu drogą elektroniczną stanowi to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Czas składowania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania danych w formularzu kontaktowym oraz tych, które zostały wysłane pocztą elektroniczną, ma to miejsce w przypadku, gdy dana rozmowa z użytkownikiem została zakończona. Rozmowa zostaje zakończona, jeżeli na podstawie okoliczności można wywnioskować, że fakty, o których mowa, zostały ostatecznie wyjaśnione.

Możliwość sprzeciwu i eliminacji

Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę za pośrednictwem poczty elektronicznej, listu lub telefonu.
W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktowania się z nami zostaną w tym przypadku usunięte.
 

Państwa prawa

Przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w zakresie określonym w art. 15 RODO;
 • zgodnie z art. 16 RODO – prawo do sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
 • zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:
  • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  • do wywiązania się z prawnego obowiązku;
  • uwagi na względy interesu publicznego;
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile:
 • prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;
  • nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania;
 • zgodnie z art. 20 RODO – prawo do otrzymania dostarczonych nam Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”);
 • zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub naszej siedziby przedsiębiorstwa. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania lub usuwania danych, a także w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach określonych w niniejszej polityce prywatności, prosimy o kontakt z administratorem danych: (adres e-mail / ew. nr. telefonu).

Prawo do wniesienia sprzeciwu Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w takim celu – ze skutkiem na przyszłość. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.
 

Aktualność i zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych jest obecnie ważne i ma status z lipiec 2019 r.

Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i ofert powyżej lub ze względu na zmienione wymogi prawne lub urzędowe, konieczna może okazać się zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.